Επαναχρωματισμός

Ο επαναχρωματισμός εξασφαλίζει την ορατή κατάσταση της γυαλάδας στην επιφάνεια του σκάφους.

Επίσης αναβαθμίζει και επιτυγχάνει την άριστη διατήρηση του σκάφους σύμφωνα με τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας.

Φυσικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η επιλογή της κατάλληλης εταιρείας χρωμάτων.