Αντιοσμωτική

Η αντιοσμωτική εργασία συνιστάται ανα τακτά χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώντας μια σειρά εποξικών υλικών. Ακόμη εμπεριέχονται οι μετρήσεις υγρασίας στις επιφάνεις του σκάφους και φυσικά στον χώρο στέγασης του.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια εργασίας με αποτέλεσμα την καλύτερη εφαρμογή των υλικών.